Gøran

Gøran ble Farmer i 2009, og er klubbens ølhund nr1


Han kjører en Kawasaki Voyager 1700, etter å ha vært gjennom både sportslige japser og en Harley.


Er sjæf i Farmers Bryggjarlaug, og håpløst interessert i gjærstammer, malt og humletyper.


Gøran er klubbens store plage når det gjelder arrangementer, der altfor mange ideer blir kastet ut, til manges fortvilelse.


PS! Ingen tvil hvor avkommets skjønnhet kommer fra!